گاها پیش میاید که دندانی را که ترمیم کرده ایم احساس بلندی نسبت به آن داریم ( بلندی دندان ترمیم شده ) و بااجبار مجدد باید نزد دندانپزشک خود مراجعه کنید تا این مشکل برطرف شود.در هر صورت به دلیل اینکه دندان شما بی حس است و تشخیص بلندی دندان مقداری دشوار است , و هرچند که در حین درمان پزشک کاغذهای مخصوص به نام کاغذ کاربن را مابین دندانهای شما قرار میدهد و از شما میخواهد که دندان های خود را روی آن قرار دهید تا سطوح بلندی دندان مشخص شود اما درمواقعی هم که  به صورت کامل تشخیص داده نشود مشکل خاصی به وجود نمیاید و قابل حل است.

حال در صورتی که شما این بلندی دندان را رفع نکنید و این دندان با سایر دندان های شما دائم در حال تماس باشد. باعث عوارضی هم چون شکستگی دندان ترمیم شده و لقی دندان  و اسیب دیدگی دندان شما میشود , در نتیجه شما  برای رفع این مشکل باید هر چه سریع تر به نزد پزشک خود مراجعه فرمایید.

 بلندی دندان ترمیم شده - کلینیک دندانپزشکی مدرن
بلندی دندان ترمیم شده – کلینیک دندانپزشکی مدرن

چرا بلندی دندان باعث درد میشود؟

زمانی که دندان بلند شده طول ارتفاع دارد به دلیل اینکه با دندان های پایینی در تماس است و باعث حساس شدن رباط ها میشود , فشار زیادی به دندان ها امده و در نهایت سبب ایجاد درد میشود. برای از بین بردن این درد باید نزد پزشک خود مراجعه کرده تا این مشکل برطرف شود البته نگران نباشید این موضوع طبیعی است و روند پایین بردن تاج دندان تنها چند دقیقه بیشتر زمان نمیبرد و اغلب هم پزشکان هزینه ای بابت آن دریافت نمیکنند.

نکته : تا زمانی که نزد پزشک خود بروید با دندان ترمیم شده ای که احساس بلندی دارید غذا نجوید و سعی کنید در حالت ثابتی دندان خود را نگه دارید تا دندانپزشک شما طول تاج دندانتان را اندازه کند و سپس با خیالی اسوده غذا میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید