تاج ایمپلنت 1 دندان

تاج ایمپلنت 1 دندان

ایمپلنت

تاج ایمپلنت 1 دندان

ارسال شده توسط dentalcenter

تاج ایمپلنت 1 دندان

پژوهش زیبایی تاج ایمپلنت دندان

ارزیابی زیبایی pes:

تمامی بیماران طبق شاخص‌های که متشکل از 7 مورد است و عبارت‌اند از: mesial papila، distal papila، میزان بافت نرم، alveolar process deficiency، رنگ بافت نرم و ساختار بافت نرم مورد ارزیابی قرار  گرفتند. به هر متغیر نمره 0 و 1 و 2 اختصاص داده شد. نمره صفر بدترین و نمره‌ی 2 بهترین را برای هر متغیر نشان می‌دهد. پس بیش‌ترین نمره ممکن 14 است که به یک تاج ایمپلنت دندان کامل و بی‌نقص به‌دور از هرگونه التهاب اختصاص داده می‌شود. برای حد قابل مجاز یک ایمپلنت نیز نمره 8 در نظر گرفته‌شده و نمره 12 یا بالاتر نیز تقریباً به‌عنوان قابل‌قبول و کامل در نظر گرفته شد.

شاخص زیبایی WES :

تمامی بیماران طبق شاخص زیبایی سفید که متشکل از 5 متغیر ارزیابی است، بررسی شدند. این متغیرها شامل شکل کلی دندان، خط تراز دندان، رنگ دندان (فام و روشنایی)، ساختار سطح (بافت سطح) و ماتی و شفافی آن هستند. به هر متغیر نمره 0، 1 یا 2 اختصاص داده می شود، صفر بدترین و 2 بهترین است. تاج ایمپلنت دندان کاشته شده با کنتراست دندان مرجع مقایسه می شود و زیبایی و سفیدی آن ارزیابی می شود. بیشینه نمره 10 به دندانی که بیش ترین مقدار کنتراست از مقدار کنتراست دندان را دارد اختصاص داده می شود. حد مجاز نمره قابل قبول 6 و برای یک ایمپلنت بی نقص و کامل نمره 9 در نظر گرفته شد.

رنگ تاج ایمپلنت

رنگ تاج ایمپلنت دندان

زیبایی تاج ایمپلنت دندان از دیدگاه بیمار:

از هر بیمار خواسته‌شده تا میزان رضایت کلی را از تاج ایمپلنت دندان خود با استفاده از یک نظرسنجی بیان کند. نظرسنجی شامل 5 سؤال و مقیاس شباهت بصری بود که، صفر مربوط به بدترین نتیجه و 10 بهترین نتیجه برای رضایت بیمار بود.
میانگین نمره (VAS) برای هر بیمار بر اساس پاسخ به سؤالات زیر هست.

    1. چه حسی در رابطه با شکل ایمپلنت جدید خود دارید.

    1.  چه حسی در باره رنگ تاج ایمپلنت دندان جدید خود دارید.

    1. چه حسی در رابطه با شکل لثه اطراف ایمپلنت خود دارید.

    1.  چه حسی در رابطه با رنگ لثه اطراف ایمپلنت خود دارید.

    1.  میزان رضایت کلی شما از ایمپلنت جدید خود چقدر است.

تحلیل آماری:

داده ها طبق معیارهای مختلف جمع آوری و تحلیل شدند. نوع آنالیز آماری بر اساس نرمال کردن داده ها انجام گرفت.
آنالیز دو متغیره با رابطه spear man بین PES وVAS, بین WES و VAS, بین خط لبخند و VAS انجام شد. PES/VAS وWES/VAS با آزمون MAN WHITNEY انجام شد. روابط بین روش قرارگیری و PES، روش قرارگیری و WES توسط آزمون KRUSKAL WALLIS انجام گرفت. ارزیابی چند متغیری نیز توسط آنالیز رگرسیون انجام شد. مقادیر P زیر 0.05 برای ارزیابی آماری مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج:

19 بیمار شامل 7 زن و 12 مرد که دارای یک ایمپلنت دندان در فک بالایی بودند، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. رنج سن بیماران بین 19 تا 42، میانگین 31.8 سال بود. هیچکدام از ایمپلنت ها دچار خونریزی، ترشح، چرک، افزایش عمق شیار، حساسیت خارجی بدنی، درد، مرگ و میر و عفونت نشدند.

نتایج زیبایی تاج ایمپلنت دندان :

میانگین شاخص PES 10.7 بین (5 تا 13، انحراف معیار 2.24) بود که به‌عنوان یک نتیجه قابل‌قبول انجام شد.
میانگین شاخص زیبایی WES در این پژوهش 8.6 محاسبه شد که تقریباً نتیجه‌ای قابل‌ قبول است. همه‌ی 19 بیمار شاخص WES بالای 6 داشتند که نشان‌دهنده‌ بالاتر بودن از حد مجاز قابل‌پذیرش آزمایشگاهی است. اگرچه داده‌های بیماران در پیگیری و مشاهده وضعیت ایمپلنت‌ها در ناحیه جلویی فک، تأثیرگذارند، نتایج ارزیابی زیبایی حرفه‌ای (PES، WES) می‌توانند ارتباط زیادی با گزارش‌های بیماران نداشته باشند. این پژوهش نشان می‌دهد که خط لبخند بیمار عاملی بسیار مهم در رضایت مشتری است که می‌بایست قبل از قرارگیری ایمپلنت در فک جلویی به‌صورت دقیق بررسی شود. در لابراتوار تخصصی مدرن پروتزهای ایمپلنت زیر نظر مجرب‌ترین تکنسین‌های دندان‌ساز طراحی‌شده و بیماران از بالاترین کیفیت زیبایی تاج ایمپلنت دندان برخوردار خواهند بود.

منبع: ELSEVIER

برچسب

نوشته شده توسط dentalcenter

http://clinicmodern.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *