ترمیم دندان

پوسیدگی دندان

ترمیم دندان

ارسال شده توسط dentalcenter

دندانپزشکی ترمیمی (Operative Dentistry) علم و هنر تشخیص، پیش آگهی و درمان ضایعاتی در دندان‌هاست که برای تصحیح آنها نیازی به ترمیمهای پوشش کامل (Full coverage) تاج دندان نیست. درمان‌های ترمیمی به ترمیم صحیح شکل، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمیگردد. موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، دندان‌های تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است و شامل زیر رده‌های زیر می‌باشد:

 • بررسی پوسیدگی‌ها
 • مواد دندانی
 • اصول تهیه حفره
 • وسایل و تجهیزات
 • کنترل عفونت
 • تشخیص و طرح درمان
 • ترمیم‌های همرنگ دندان
 • ترمیم‌های

  آمالگام

 1. ترمیم‌های پیچیده
 • مارس 14, 2023