دکتر سینا نواب در کنگره دندانپزشکی مدرن در باکو

دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی وی متخصص پروتزهای دندانی، و یکی از اعضا و سخنرانان حاضر در سمپوزیوم، نظرات خود را درباره‌ی سمپوزیوم یک‌روزه ایمپلنت، زیبایی و بازسازی این‌گونه بیان کرد: اجرای کنگره‌های علمی آموزشی ازجمله کنگره‌های دندانپزشکی بسیار مشکل است، به همین دلیل این سمپوزیوم باوجود مشکلات به بهترین نحو اجرا شد، او در ادامه به تمام برگزارکنندگان سمپوزیوم و مدیریت کلینیک مدرن به جهت بالا بودن سطح سمپوزیوم تبریک گفت، وی گفت میزان دانش همکاران دندان‌پزشک ایرانی، دوسطحی است که قابل‌عرضه در حوزه بین‌المللی هست. لازم به توضیح است که دکتر سینا نواب به‌عنوان یکی از اعضای گروه آموزشی و درمانی در کلینیک مستقر در باکو، به اجرای طرح درمان پرداختند.

دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب به همراه دکتر خدایاری-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب به همراه دکتر خدایاری-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر سینا نواب-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب و آقای بابک مسلمی در سمپوزیوم باکو-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب در کنگره دندانپزشکی-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر نواب متخصص پروتز-کلینیک دندان پزشکی مدرن

دیدگاهتان را بنویسید