انجام ایمپلنت مستلزم دارا بودن شرایط مناسب لثه و استخوان فک است. یکی از موارد مهمی که بررسی میگردد سینوسها و فاصله آنها از استخوان و همچنین میزان افت لثه بر اثر تحلیل استخوان فک می باشد. در صورت نزدیک بودن سینوس ها به ناحیه جراحی عمل سینوس لیفت انجام میگیرد. سینوس لیفت باز یکی از راه های برطرف کردن نقص فوق میباشد.

شرایط لازم برای انجام سینوس لیفت باز (Open Sinus Lift)

برای انجام سینوس لیفت باز به یک ضخامت 5 سانتی متری استخوان نیاز است. در این روش جراح غشای سینوس را به سمت بالا منتقل می کند. سپس در محلی که استخوان تحلیل رفته است تراکم استخوانی تقویت می شود. بعد از این مرحله جراح یک لایه غشای مناسب را روی آن قرار میدهد.

Open Sinus Lift
Open Sinus Lift

عمل سینوس لیفت میتواند همراه با جراحی ایمپلنت و یا در صورت نیاز همراه با تاخیر انجام بگیرد. بعلت انجام جراحی ، سینوس لیفت باز به یکسری کیتهای جراحی نیاز دارد. در تصویر زیر نوعی از کیت جراحی مورد استفاده در این روش را مشاهده می کنید.

کیت جراحی سینوس لیفت
کیت جراحی سینوس لیفت

علت جراحی سینوس لیفت رشد سینوس به سمت پایین همراه با تحلیل لثه که باعث تداخل هنگام کاشت ایمپلنت میگردد است. جراح برای عدم برخورد فیکسچر ایمپلنت با سینوس، فک بالایی بیمار از قسمت نواحی بالا باز کرده و سینوس را به سمت بالا هدایت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید