مراقبت های بعد از جراحی ایمپلنت

ضمن تشکر از شما بیمار گرامی به جهت انتخاب کلینیک فوق تخصصی دندانپزشکی مدرن جهت انجام امور مربوط به درمان خود ، مراقبت های مورنیازتوسط تیم پزشکی تدوین و در تمام مدت بعد از جراحی و در زمان ادامه درمان در کنار شما هستیم