انواع مشکلات نشست اباتمنت در کاشت ایمپلنت
نشست اباتمنت و آنالوگ

انواع مشکلات نشست اباتمنت در کاشت ایمپلنت

در مقاله های دیگر سایت مدرن کلینیک درباره اینکه اباتمنت چیست و چه کاری انجام می دهد صحبت کردیم. در این مقاله به نشست اباتمنت در دهان هنگام کاشت ایمپلنت و آنالوگ خواهیم پرداخت.

نشست اباتمنت

نشست اباتمنت موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر اباتمنت به درستی در دهان فرد نشیند ( به درستی در جای خود قرار نگیرد) عواقب بدی دارد و حتی ممکن است شکست درمان ایمپلنت اتفاق بی افتد. در ابتدا از دهان بیمار یک PA گرفته می شود تا با استفاده از این عکس به صورت دقیق بتوان دید که اباتمنت در دهان فرد به درستی نشسته است یا خیر.

نشست اباتمنت درست
نشست اباتمنت درست

همانطور که در عکس بالا می بینید بین اباتمنت و فیکسچر فاصله ای ایجاد نشده که نشان دهنده این است که اباتمنت در جای درست خود نشسته است و مشکلی ندارد.

نشست اباتمنت به صورت نادرست
نشست اباتمنت به صورت نادرست

اما در عکس دوم دیده می شود یا فاصله ای هرچند جزئی بین اباتمنت و فیکسچر ایجاد شده است که نشان دهنده این است که اباتمنت به درستی در جای خود نشسته است. و پزشک باید اباتمنت را در جای درست خود قرار دهد.

گاهی اوقات هنگامی که پزشک اباتمنت را داخل دهان بیمار می بندد متوجه می شود که به درستی بسته نمی شود. وقتی این اتفاق می افتد، مشکل این است که آنالوگ در هنگام قالبگیری جای خود چرخیده است و اشتباه بسته شده است.

آنالوگ
آنالوگ

آنالوگ چیست

به دلیل اینکه ما به فیکسچر داخل دهان بیمار دسترسی نداریم سمپلی از آن ساخته می شود به اسم آنالوگ که دقیقا مانند همان فیکسچر در هان سایز است. و در زمانی که قالب اولیه ساخته می شود، آنالوگ به عنوان سمپل فیکسچر بر روی قالب بسته می شود. در این مرحله باید دقت شود که آنالوگ را با زور و فشار نباید به قالب چسباند.

آنالوگ در قالب
آنالوگ در قالب

مشکل دیگری که در درست ننشستن اباتمنت در دهان بیمار می تواند وجود داشته باشد این است که در قسمت هگز اباتمنت مشکلی وجود داشته باشد. این قسمت نباید برش خورده باشد و همچنین نباید تو رفتگی داشته باشد.

هگز اباتمنت
هگز اباتمنت

مشکل بعدی که می تواند در این زمینه ایجاد شود لثه بیمار است. در این صورت لثه اجازه نمی دهد که اباتمنت به درستی در جای خود قرار گیرد. در واقع در این صورت لثه مانع نشست اباتمنت می شود. در این صورت ابتدا لثه فرد بی حس می شود، سپس یک هلینگ درشت تر در جای مورد نظر بسته می شود.

گاهی اوقات همه موارد بالا درست هستند و مشکلی ندارند اما باز هم دیده می شود که پیچ اباتمنت به درستی در جای خود نمی نشیند، در این صورت پیچ اباتمنت کوتاه است و به فیکسچر نمی رسد پس نمی تواند به آن پیچ شود. در این صورت یک پیچ بلند تر انتخاب می شود و به داخل فیکسچر پیچ می شود.

اباتمنت
پیچ اباتمنت

دیدگاهتان را بنویسید