کارگروهی | اهمیت تیم ورک در دندانپزشکی
کارگروهی

کارگروهی | اهمیت تیم ورک در دندانپزشکی

کارگروهی : http://dl.dmcc.pro/Stage/25/drborzoee1.mp4 می دانیم که ذهنیت شما درباره واژه تیم ورک و یا کارگروهی دقیقا همان چیزی می باشد که در مراکز درمانی می بینید ، متخصصین دندانپزشکی کنار…

ادامه خواندن کارگروهی | اهمیت تیم ورک در دندانپزشکی

اهمیت گرفتن PA در ایمپلنت

اهمیت گرفتن PA در هر یک از مراحل ایمپلنت : http://dl.dmcc.pro/Stage/25/ZahraHamidi2.mp4 ممکن است در هر یک از مراحل ایمپلنت یک سری چالش ها و مشکلاتی وجود داشته باشد که دلیل…

ادامه خواندن اهمیت گرفتن PA در ایمپلنت

اسکروتیپ | روکش های ایمپلنت پیچ رونده

روکش های ایمپلنت پیچ رونده یا روکش های اسکروتیپ : http://dl.dmcc.pro/Stage/25/ZahraHamidi1.mp4 وقتی بیماران از بخش جراحی وارد بخش پروتز می شوند و ما می خواهیم کار قالب گیری را انجام…

ادامه خواندن اسکروتیپ | روکش های ایمپلنت پیچ رونده