دسته: آموزش بهداشت

بهداشت محیط جراحی ایمپلنت

آموزش آموزش بهداشت

بهداشت محیط جراحی ایمپلنت

ارسال شده توسط dentalcenter

بهداشت محیط جراحی ایمپلنت
بهداشت محیط جراحی ایمپلنت و استریل بودن محل جراحی ایمپلنت موضوعی است که باید توجه ویژه ای به آن شود.هنگام جراحی ایمپلنت باید تمام ابزار هایی که در جراحی مورد استفاده قرار می گیرد؛ در طی جراحی بیمار، وسایل و سطوح

بیشتر بخوانید