کسب مهارت خصوصا فن بیان در فروش تاثیر بسیار زیادی در رسید به موفقیت دارد. در مهارت آموزی هم باید یاد گیری اتفاق بی افتد و هم یاداوری. به این دلیل که ما خیلی از چیز ها را می دانیم و انجام نمی دهیم، و صرفا به یک یاداوری احتیاج داریم. به عنوان مثال اگر به این موضوع فکر کنیم که چطور می توانیم موفق شویم، همه تا حد زیادی می دانیم که چطور می توانیم موفق شویم اما نیاز به یاداوری آن داریم. فن بیان خوب نقش بسزایی در ایجاد تغییر و رسیدن به موفقیت دارد.

در کل موفقیت انجام دادن تعدادی از کار های ساده است، اما گاهی کار های ساده همانطور که انجام دادن شان ساده است، انجام ندادن شان هم ساده است. کار های ساده را انجام نمی دهیم چون تبدیل به یک عادت روزانه و روتین شده اند. باید به عنوان یک فروشنده دقت داشته باشیم که وارد مرداب عادت نشویم. اگر کار هایی که برای رسیدن به موفقیت باید انجام دهیم تبدیل به عادت شود، هیجانش را از دست می دهد و ما را برای رسیدن به موفقیت دلسرد می کند.

درست حرف زدن

ما حرف زدن را بلدیم ولی درست حرف نمی زنیم. اگر همانطور که نوشتن را یاد گرفتیم، حرف زد هم یاد می گرفتیم بسیاری از مشکلات ما بوجود نمی آمد. به عنوان مثال در ورزش یوگا بر روی درست نفس کشیدن تمرکز زیادی شده است و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی همه افراد با درست نفس کشیدن تا حد زیادی حل می شود. این موضوع بسیار ساده و اصطلاحا دم دستی است اما تاثیر زیادی بر فن بیان در فروش دارد. همه ما نفس کشیدن را بلد هستیم اما درست نفس کشیدن را نمی دانیم. مگر اینکه به ما یاد داده باشند. مثال دیگری که در این زمینه می شود استفاده کرد نوشتن است. نوشتن را همه بلد هستیم اما درست و خوش خط نوشتن را همه ما نمی دانیم. مگر اینکه به صورت تخصصی تمرین کرده باشیم.

حرف زدن هم به همین صورت است، به این دلیل که همیشه حرف می زنیم و این موضوع برای ما تبدیل به عادت شده است، فکر می کنیم حرف زدن را به صورت درست بلد هستیم، در صورتی که ما فقط حرف می زنیم ولی درست حرف زدن را نمی دانیم. و این موضوع هم با تمرین درست می شود.