You are currently viewing تاج ایمپلنت دندان و بررسی بعد زیبایی آن
زیبایی تاج ایمپلنت دندان

تاج ایمپلنت دندان و بررسی بعد زیبایی آن

ایمپلنت‌های دندانی بهترین جایگزین برای دندان‌های ازدست‌رفته افراد می‌باشند که پس از جراحی در استخوان آلوئولار جای گذاری می‌شوند. ازآنجایی‌که کاشت ایمپلنت در افزایش اعتمادبه‌نفس فرد و زیبایی چهره وی تاثیرگذاراست، پژوهشی با همکاری مرکز پزشکی هینسکی به جهت مقایسه زیبایی تاج ایمپلنت دندان کاشته شده از دیدگاه پزشک و بیمار صورت گرفت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پژوهش زیبایی تاج ایمپلنت دندان

انتخاب بیمار:
بیمارانی که دارای یک ایمپلنت در ناحیه زیبایی فک بودند  بین سال‌های 2015 تا 2017 در مرکز جراحی فک و دهان دانشگاه AKENDIZ در این پژوهش انتخاب شدند. ناحیه زیبایی شامل دندان نیش سمت راست تا سمت چپ در فک بالا هست. تمامی بیماران تنها دارای یک ایمپلنت در این ناحیه بودند و بقیه دندان‌های مجاور، دندان‌های طبیعی خود شخص بودد. این بیماران به‌منظور ارزیابی نتایج موردنظر سنجی قرار گرفتند.
شرح آزمایش:

اطلاعات آماری از هر بیمار به همراه جزئیات داخل دهان مثل شکل لثه و تصاویر رادیولوژی، همچنین اطلاعاتی نظیر روش جراحی و خود ایمپلنت از بیمارستان جمع‌آوری شد. التهاب بافت‌های مجاور ایمپلنت موردبررسی قرار گرفت تا میزان التهاب مشخص شود. مطالعات روی لثه به دودسته‌ی نازک و ضخیم دسته‌بندی شدند. خطوط لبخند هر بیمار هنگام صحبت کردن و خندیدن به دسته‌های متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی شدند. از تصاویر رادیولوژی استفاده شد تا فاصله بین قسمت پهن ایمپلنت و تاج دندان اندازه‌گیری شوند..

ارزیابی زیبایی pes:

تمامی بیماران طبق شاخص‌های که متشکل از 7 مورد است و عبارت‌اند از: mesial papila، distal papila، میزان بافت نرم، alveolar process deficiency، رنگ بافت نرم و ساختار بافت نرم مورد ارزیابی قرار  گرفتند. به هر متغیر نمره‌ی 0 و 1 و 2 اختصاص داده شد. نمره صفر بدترین و نمره‌ی 2 بهترین را برای هر متغیر نشان می‌دهد. پس بیش‌ترین نمره ممکن 14 است که به یک  تاج ایمپلنت کامل و بی‌نقص به‌دوراز هرگونه التهاب اختصاص داده می‌شود. برای حد  قابل مجاز یک ایمپلنت نیز نمره 8 در نظر گرفته‌شده و نمره 12 یا بالاتر نیز تقریباً به‌عنوان قابل‌قبول و کامل در نظر گرفته شد.

شاخص زیبایی WES :

تمامی بیماران طبق شاخص زیبایی سفید که متشکل از 5 متغیر ارزیابی است، بررسی شدند. این متغیرها شامل شکل کلی دندان، خط تراز دندان، رنگ دندان (فام و روشنایی)، ساختار سطح (بافت سطح) و ماتی و شفافی آن هستند. به هر متغیر نمره 0، 1 یا 2 اختصاص داده می شود، صفر بدترین و 2 بهترین است. تاج ایمپلنت کاشته شده با کنتراست دندان مرجع مقایسه می شود و زیبایی و سفیدی آن ارزیابی می شود. بیشینه نمره 10 به دندانی که بیش ترین مقدار کنتراست از مقدار کنتراست دندان را دارد اختصاص داده می شود. حد مجاز نمره قابل قبول 6 و برای یک ایمپلنت بی نقص و کامل نمره 9 در نظر گرفته شد.

زیبایی تاج ایمپلنت دندان از دیدگاه بیمار:

از هر بیمار خواسته‌شده تا میزان رضایت کلی را از تاج ایمپلنت دندان خود با استفاده از یک نظرسنجی بیان کند. نظرسنجی شامل 5 سؤال و مقیاس شباهت بصری بود که، صفر مربوط به بدترین نتیجه و 10 بهترین نتیجه برای رضایت بیمار بود.
میانگین نمره (VAS) برای هر بیمار بر اساس پاسخ به سؤالات زیر هست.

  1. چه حسی در رابطه با شکل ایمپلنت جدید خود دارید.
  2.  چه حسی در باره رنگ  تاج ایمپلنت جدید خود دارید
  3. چه حسی در رابطه با شکل لثه اطراف ایمپلنت خود دارید
  4.  چه حسی در رابطه با رنگ لثه اطراف ایمپلنت خود دارید
  5.  میزان رضایت کلی شما از ایمپلنت جدید خود چقدر است

تحلیل آماری:
داده ها طبق معیارهای مختلف جمع آوری و تحلیل شدند. نوع آنالیز آماری بر اساس نرمال کردن داده ها انجام گرفت.
آنالیز دو متغیره با رابطه ی spear man بین PES وVAS,بین WESو VAS,بین خط لبخند و VAS انجام شد. PES/VAS وWES/VAS با آزمون MAN WHITNEY انجام شد. روابط بین روش قرارگیری و PES، روش قرارگیری و WES توسط آزمون KRUSKAL WALLIS انجام گرفت.ارزیابی چند متغیری نیز توسط آنالیز رگرسیون انجام شد. مقادیر Pزیر 0.05 برای ارزیابی آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج:
19 بیمار شامل 7 زن و 12 مرد که دارای یک ایمپلنت دندان در فک بالایی بودند ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.رنج سن بیماران بین 19 تا 42 ، میانگین 31.8 سال بود. هیچکدام از ایمپلنت ها دچار خونریزی، ترشح، چرک، افزایش عمق شیار، حساسیت خارجی بدنی، درد، مرگ و میر و عفونت نشدند.

نتایج زیبایی تاج ایمپلنت دندان :

میانگین شاخص PES  10.7 بین (5تا13، انحراف معیار 2.24) بود که به‌عنوان یک نتیجه قابل‌قبول انجام شد.
میانگین شاخص زیبایی WES در این پژوهش8.6محاسبه شد که تقریباً نتیجه‌ای قابل‌قبول است. همه‌ی 19 بیمار شاخص WES بالای 6 داشتند که نشان‌دهنده‌ی بالاتر بودن از حد مجاز قابل‌پذیرش آزمایشگاهی است.اگرچه داده‌های بیماران در پیگیری و مشاهده‌ی وضعیت ایمپلنت‌ها در ناحیه جلویی فک، تأثیرگذارند ،نتایج ارزیابی زیبایی حرفه‌ای ( PES، WES) می‌توانند ارتباط زیادی با گزارش‌های بیماران نداشته باشند. این پژوهش نشان می‌دهد که خط لبخند بیمار عاملی بسیار مهم در رضایت مشتری است که می‌بایست قبل از قرارگیری ایمپلنت در فک جلویی به‌صورت دقیق بررسی شود.در لابراتوار تخصصی مدرن پروتزهای ایمپلنت زیر نظر مجرب‌ترین تکنسین‌های دندان‌ساز طراحی‌شده و بیماران از بالاترین کیفیت زیبایی تاج ایمپلنت دندان برخوردار خواهند بود.

رنگ تاج ایمپلنت
رنگ تاج ایمپلنت

 

منبع: ELSEVIER

 

دیدگاهتان را بنویسید