بنام خدا آموزش cpr در ادامه ی بحث کمک های اولیه در کلینیک دندان پزشکی مدرن بر روی بیمار مواجه شده با مشکل قلبی، ریوی، تنفسی.

CPR یعنی کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری کاردیا یعنی قلب پولمونری یعنی ریه و رسپیراتوری یعنی تنفس باید در این سه زمینه روی بیمار کار بکنیم.

ما وقتی که روی بیمار واقع شدیم مادامی که فرض بیمار روی یونیت دندان پزشکی مشکل پیدا کرد. از لحاض تنفسی مثلا از ناحیه ی اشکالات آلرژیک یا اشکالاتی که در ریه بیمار ایجاد شده است. تنفس بیمار ایست پیدا کرد یا قلب بیمار موجب شد که نبض را حس نکنیم بلافاصله بیمار را از حالت یونیت دندان پزشکی روی زمین یا روی همان یونیت دندان پزشکی به حالت فلت در آورده وقتی که بیمار به حالت فلت درآمد ما باید کارهایی را روی بیمار انجام بدهیم.

سی پی آر - کلینیک دندانپزشکی مدرن
سی پی آر – کلینیک دندانپزشکی مدرن

بلافاصله ما عملیاتی را انجام می دهیم که در آن کلینیک دندان پزشکی یا آن درمانگاه یک تیم احیاء باید وجود داشته باشد. تیمی که عملیات ویژه ی قلبی، تنفسی، ریوی را برای احیای بیمار بتواند انجام بدهند. فرض بر این میگیریم که اگر بیمار راه تنفس آن به هر وسیله ای بسته شد.

ما اینجا باید بفهمیم بیمار نبض دارد یا خیر؟ نبض را در علم پزشکی میگویند پالس در پالس ما نبض بیمار را باید بگیریم پالس بیمار باید بین شصت تا صد و ده باشد. اگر نبض بیمار حس شد ما میفهمیم که بیمار زندگی در آن وجود دارد.

حالا این نبض در چه نقاطی از بدن زده میشود. یا در زیر انگشت های ما حس میشود.؟ ما دوازده نقطه ی بدن میتوانیم نبض را حس کنیم بهترین نقطه ی بدن که میتوانیم نبض را حس بکنیم در ناحیه ی کاروتید یا ژوگولار هست؛ که زیر گردن ما در این نقطه بلافاصله نبض را حس میکنیم اگر در این نقطه نبض را داشتیم می فهمیم که بیمار نبض دارد ولی مشکل تنفسی دارد. باید سریعا تنفس بیمار را برگردانیم. در تنفس بیمار گونه های خود را روی بینی بیمار قرار میدهیم و مماس روی قفسه سینه بیمار دیدمان را قرار میدهیم اگر روی گونه های ما در این حالت هوای گرمی حس کردیم یا در دیدمان که به صورت افقی روی قفسه سینه بیمار هست ما بالا و پایین رفتن قفسه سینه را به صورت عادی دیدیم می فهمیم که تنفس بیمار دارد انجام میشود.

بعد سطح هوشیاری بیمار را که ابتدا باید با صدا کردن بیمار باید انجام بدهیم و چک کنیم و اگر بیمار به صدای ما اصلا جوابی نداد و یا به حالت نرمی جواب ما را نداد ما باید احیای قلبی، ریوی، تنفسی یا همان کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری را باید انجام بدهیم. در کاردیا، پلمونری، رسپیراتوری ماساژ قلبی بلافاصله باید انجام بشود. ماساژ قلبی چطور هست؟ ما انتهای جناق سینه بیمار بر روی دنده قفسه سینه چهار، پنج و شش انتهای کف دستمان را روی آن قسمت قرار داده که قلب در آنجا قرار دارد؛ که روی هم رفته کل قلب را می پوشاند و اینجا ما باید سی بار ماساژ قلبی داده بشود و دوبار هم تنفس را روی دهان بیمار  دهان به دهان (انجام بدهیم اگر در این حالت در زیر قفسه ی سینه بیمار حالت نرمی را حس کردیم یک تخته ای هست به نام تخته ی CPR که در ترالی پشت ترالی که ما تعبیه شده زیر قفسه سینه بیمار قرار میدهیم تا از بالا و پایین شدن حالت امواج جلوگیری بکند همه این مراحل باید در مدت ده ثانیه انجام بشود که ما بتوانیم ماساژ قلبی را شروع بکنیم وقتی که ماساژ قلبی را شروع کردیم بر آورد های سازمان WHO ما باید صد و بیست بار در دقیقه این حالت را انجام بدهیم یعنی هر یک ثانیه دوبار باید ماساژ قلبی انجام بدهیم حالا باید این فردی که دارد ماساژ قلبی، ریوی، تنفسی را انجام میدهد باید آنقدر تبهر و مهارت داشته باشد تا بتواند این حالت را به خوبی انجام بدهد. ما در حالت عمل این را به آموزش میگذاریم و با هم مرور میکنیم

در ادامه بحث در کنار یکی از همکاران ما در کلینیک دندان پزشکی مدرن که دوره های آموزش کمک های اولیه را دیده اند هستیم ما اول میخواهیم یک آموزش هایی را از لحاض قلبی، ریوی، تنفسی به صورت تئوری و فیزیکال روی آقای پایدار نشان بدهیم

بعد میرویم روی مولاژ که با کمک آقای پایدار کاملا کارها را به تصویر میکشیم

خدمت شما عارض هستم ما در بدن دوازده نقطه ی نبض داریم

نقاطی که خیلی محرز هستند را میگویم: یکی در ناحیه ی رادیال هست روی مچ دست، ناحیه ی براکیال، ناحیه ی اُکزلیار که زیر بغل هست، ناحیه ی کاروتید، ناحیه ی ژوگولار هست و ناحیه ی کشاله ی ران یا فمورال هم به آن میگویند البته مچ پا و زیر زانو ها را هم میتوان داشته باشیم که بر روی هم رفته دوازده نقطه هست که سازمان WHO این را تایید کرده است.

ما اگر بخواهیم تنفس بیمار را چک بکنیم اگر بیمار نشسته باشد روی یونیت دندان پزشکی فرض بر این میدانیم که آقای پایدار نشسته است روی یونیت دندان پزشکی پشت دست را روی بینی قرار میدهیم که ببینیم آیا حالت گرمی را داریم یا نه؟ این حالت چون باید سریع انجام بشود دندان پزشک و حتی دستیار باید بلافاصله این حالت را روی نبض بیمار داشته باشند و نبض بیمار را چک کنند؛ و روی بینی یا شریان کاروتید باید این کار را انجام بدهند؛ که ببینیم نبض دارد یا خیر؟ اگر ما این حالت را نداشتیم بلافاصله هوشیاری بیمار را چک میکنیم مثلا اگر بیمار را به نام میشناسیم اسم آن را صدا می زنیم اگر هوشیاری آن محرز شد چه بهتر که صدا از آن بیمار بیرون آمد به صورت ناله.

ولی اگر این حالت محرز نشد. بیمار را به کمک همکاران به حالت فلت در آورده یعنی به حالت خوابیده در آورید بعد عملیات CPR را انجام بدهید. عملیات CPR روی مولاژ بدن انسان فرضی انجام می دهیم ما میخواهیم روی بیمار این عملیات را انجام بدهیم اولا اگر که ما دیدیم که بیمار اصلا هیچ یک از عکس العمل های هوشیاری مثل نبض و تنفس را ندارد بر فرضیه سازمان WHO گفته شده که ماساژ را بلافاصله شروع کنیم ما اینجا دیگه تنفس را اهمیت نمی دهیم ماساژ را شروع میکنیم حتی شده به صورت ده دقیقه باید ماساژ انجام شود حالا ما فرض را بر این میدانیم که رسیدیم بالا سر بیماری که باید ماساژ سی بار و دو بار تنفس را باید انجام بدهیم من اینجا به حالت زانو زده به طوری که زانو های من عمود و قائم باشد و دست های بنده باید روی قفسه سینه به حالت عمود قضیه ی سینه ای که انتهای استرنوم یا جناق سینه بعد دست ها را روی هم قرار میدهیم و به حالت عمودی وار این ماساژ انجام میشود.

وقتی این سی بار تمام میشود باید یک دم عمیق بکشید و باز دم را به داخل قفسه سینه بدهید حالا بعضی ها می پرسند که در بازدم بیمار شاید که اکسیژن نباشد در بازدم بیمار حدود هفتاد درصد اکسیژن داریم بقیه نیتروژن، هلیوم و شاید گازهای دیگر باشد.

ولی هفتاد درصد اکسیژن باز دوباره برمی‌گردد آلواُلا های قفسه سینه همه‌ی آن اکسیژن را نمی‌گیرد درست است دی‌اکسید کربن را پس می‌دهد ولی هفتاد درصد اکسیژن دوباره باز بیرون می‌دهم خوب شما آن باز دمی که می‌دهید هفتاد درصد اکسیژن کمک می‌کند به ریه و نایژه‌ها و آلواُلا های ریه بیمار به‌طوری‌که بتوانیم تنفس را کلاً برگردانیم دم عمیق و این کار باید خیلی با سرعت انجام بشود بین فاصله وقتی ما سی بار و دو بار تنفس انجام دادیم دوباره هوشیاری، نبض و تنفس را چک می‌کنیم تنفس که من توضیح دادم که اگر روی گونه‌های بنده بخاری یا گرمی را حس کردیم و قفسه سینه بالا و پایین کرد می‌فهمیم که بیمار دارد به حیات برمی‌گردد نبض را اگر ما در ناحیه‌ی کاروتید حس کردیم کاروتید زیر گلوی بیمار که در ناحیه‌ی نای هست عروق شریان حیاتی حس می‌شود و این کارها باید ظرف پنج ثانیه باید انجام بشود اگر به محرز و به دید ما نرسید دوباره باید ماساژ را انجام می‌دهیم و دوباره عمل تنفس را توسط کمک ما که در کنار ما هست انجام می‌دهیم در کمک کردن احیاء قلبی اگر اطراف ماکسی هست که کمک‌های اولیه را آموزش‌دیده هست و دوره‌های آموزشی را دیده باشد و در آن لحظه که بالای سر فرد بیمار هستید و اگر خسته شدید باید در بیست و هشتمین حالت باید کمک بخواهید و از کسی که کنار دست شما هست دایره‌وار حالت تنفس را باید انجام بدهید که این می‌شود کمک کردن در احیای قلبی، تنفسی و ریوی

امیدوارم مطالب مفید واقع شده باشد منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادت شما هستیم.

این پست دارای یک نظر است

  1. عبدالمجید نوایی

    سلام ظهرتون بخیر ما متاسفانه در طول 6 ماه گذشته سه مورد داشتیم که بعد از بی حسی احساس خفگی بهش دست داد .وهوشیاری داشت لکن مشکل تنفسی وتکلم داشت که با کمک اکسیزن و امپول هیدرو کورتیزان وریدی به مرور بهتر شد البته حدود 45 دقیقه طول کشید .توضیح اینکه بیماران فوق هیچگونه ناراحتی قلبی یا فشارخون نداسته اند .ولی ما حسابی لرزه بر انداممان امد.. از شما راهنمایی میخوام …علت به نظرشما چه میتونسته باشه .؟؟ ممکنه نحوه تزریق همکارم خوب نبوده؟ یا محل تزریق رو نتونسته تشخیص بده؟

دیدگاهتان را بنویسید