اول ایمنی بعد کار

کلینیک مدرن برای حفاظت نیروی انسانی خود از تمام مراجعین خود تست رایگان کرونا میگیرد.

وظایف دندانپزشک

  • ویزیت اولیه و دادن مشاوره های لازم به بیماران

  • دادن آرامش به بیماران قبل از شروع کار به خصوص در مورد کودکان و افرادی که می ترسند.

  • استفاده از روشهای مناسب برای کنترل و کاهش درد بیمار

  • عکس برداری در صورت لزوم

  • درمان‌های دندانپزشکی از جمله جرم‌گیری، پر کردن، کشیدن و گذاشتن دندان‌های مصنوعی و روکش و بریج کردن (پل گذاشتن) و …

 

تماس با ما :