ایمپلنت دندان جلو

ایمپلنت دندان جلو یکی از مهمترین درمان های ایمپلنت دندان برای بیماران می باشد. شکستگی یا از دست دادن دندان های جلویی فک بالا چالش جدی را برای متخصصین به وجود آورده است . علی رغم میزان موفقیت بالای ایمپلنت، بخاطر خطر از بین رفتن بافت های نرم و سخت و دغدغه ها ی مربوط به زیبایی، کاشت ایمپلنت دندان جلو  همچنان پیچیده است .کشیدن این دندان ها معمولا منجر به التهاب و تحلیل ریشه می شود . قبل از معرفی ایمپلنت ها در این موارد از پروتز های ثابت یا دندان مصنوعی متحرک استفاده می شد، امروزه، ایمپلنت ها جایگزین این دندانهای از دست رفته می باشند.

در مواردی که یکی از دندان های جلویی ایمپلنت شده اند، کاشت فوری نتایج قابل قبولی را در پی داشته است.در پژوهش فعلی درمان دودندان از دست رفته مجاور یا دندان های جلویی در فک بالا با ایمپلنت به 5 روش مختلف ارزیابی شده است.برای ارزیابی نتایج درمان با روش های مختلف یک سال پس از کاشت، بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.روش های 1 تا 3 روش هایی هستند که دندان های شکسته همچنان وجود دارند، و روش 4 و 5 دندانی وجود ندارد.

کاشت ایمپلنت دندان جلو
کاشت ایمپلنت دندان جلو

روش های کاشت ایمپلنت دندان جلو

روش اول ایمپلنت دندان جلو

سطح مخاط متقارن است، استخوان کافی در سقف دهان برای پایداری اولیه ایمپلنت وجود دارد، و ارتفاع دیوار بیرونی تا 5 میلی متر است . پس از کشیدن دندان موقعیت های ایده آل کاشت ایمپلنت مهیا می شوند، 24 ساعت پس از کاشت ایمپلنت، کاور اسکرو بسته می شود، 3 ماه بعد پیچ های نگه دارنده پروتز(اسکرو) روی ایمپلنت بسته می شوند.

روش دوم ایمپلنت دندان جلو

استخوان کافی در سقف دهان وجود دارد، عدم تقارن سطح مخاط بیش از 2 میلی متر و آب، دیواره بیرونی استخوان بیش از 5 میلی متر است، در این روش کاشت ایمپلنت فوری است، ولی کاوراسکرو با تاخیر قرار داده می شود، دو هفته پس از هیلینگ بافت های نرم، بخیه ها باز می شوند، پس از 3 ماه، دوکاور اسکرو نصب می شوند، و 6 ماه بعد پیچ های نگهدارنده پروتز روی ایمپلنت بسته می شوند.

روش سوم ایمپلنت دندان جلو

استخوان کافی وجود ندارد و آسیب دیواره بیرونی بیش از 5 میلی متر است. حفره دهانی با نسبت یک به یک از استخوان خود فرد، و استخوان گاو پیوند زده می شود، حفره با مخاط پیوندی بسته می شود، پس از یک هفته که بافت های نرم ترمیم شدند، بخیه ها باز می شوند، پس از گذشت سه ماه، فرآیند هیلینگ ، 2 ایمپلنت کاشته می شوند. 24 ساعت پس از کاشت ایمپلنت دو کاور اسکرو قرار داده می شوند، و 3 ماه بعد پیچ های نگهدارنده پروتز بر روی ایمپلنت نصب می شوند.

روش چهارم ایمپلنت دندان جلو

استخوان کافی سقف دهان، اجازه کاشت با تاخیر ایمپلنت را می دهد، ابتدا دو ایمپلنت به کمک راهنما کاشته می شوند، اگر قسمتی از ایمپلنت ها بیرون ماندند، یا ضخامت دیواره بیرونی استخوان کمتر از 2 میلیمتر بود، پیوند استخوان موضعی انجام می شود و با غشا کلاژنی پوشانده می شود. پس از 3 ماه ، 2 کاور اسکرو پیچی قرار داده می شوند، 6 ماه پس از کاشت ایمپلنت، پیچ های نگهدارنده پروتز بر روی ایمپلنت نصب می شوند.

 روش پنجم کاشت دندان جلو

به خاطر عدم استخوان کافی مجبور به انجام پیوند استخوان شدید هستیم، استخوان های آسیب دیده با بلوک های استخوانی خود فرد پیوند زده می شوند.پس از گذشت 2 هفته که بافت های نرم ترمیم شدند، بخیه ها کشیده می شوند.3 ماه پس از ترمیم برش کامل انجام می شود، و 2 ایمپلنت در موقعیت مناسب کاشته می شوند، 3 ماه بعد کاور اسکروها نصب شده و 6 ماه بعد پیچ های نگهدارنده پروتز نصب می شوند.

نتیجه گیری

در این پژوهش 16 بیمار به روش های مختلف پنجگانه درمان شدند، هیچ درمانی در طی یک سال با شکست طرح درمان ایمپلنت مواجه نشده و مشکلات بیولوژیکی و فنی وجود نداشت. تحلیل استخوان مرزی برای همه ی روش های کاشت بین 0.21 و 1.16 میلی متر بود  و قابل قبول بود .تحلیل استخوان ناحیه جلو دهان  پس از کشیدن دندان واضح است و تا کاشت ایمپلنت ادامه می یابد، پس این تحلیل ارتباطی ، به روش به کارگیری ندارد و اتفاقاتی است که پس از کشیدن دندان می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید