با ایمپلنت‌های دندانی تحولی در شکل لبخند و نحوه غذا خوردن افراد بی دندان ایجاد می‌شود. ایمپلنت ها می‌توانند به راحتی روکش دندان که بر روی اباتمنت پیچ شده‌اند و یا چسبانده شده‌اند را نگه دارند. به دلیل نیروهای حاصل از جویدن ممکن است عوارضی مثل شکست پیچ اباتمنت در جراحی ایمپلنت اتفاق بیفتد.

با این حال این روش خالی از عوارض نیست. مثلا ممکن است اباتمنت زمانی که روکش در حال قرار گرفتن است بشکند. در صورتی که پیچ اباتمنت بیش از حد چرخانده شود دچار شکستگی می‌شود. پیچ اباتمنت که در کنار اباتمنت یا تاج دندان است و قطعه آپیکال که در فیکسچر محکم می‌شود را در خود نگه می‌دارد.
شکشتن پیچ اباتمنت یک اتفاق نادر است. شاید کمتر از 0.5 درصد اتفاق بیفتد، اما زمانی که شکست رخ می‌دهد، برای دندانپزشک بسیار ناراحت کننده است . نیروی اکلوزال (نیروی جونده) نیروی چند جهته و متغیر است. اگر چه ايمپلنت دندان نیرو را به استخوان اطراف منتقل می‌کند، اما این مقدار نیرو از طریق اباتمنت به پیچ نگه دارنده منتقل می‌شود. در طی اعمال نیرو حرکات بسیار کوچکی در اباتمنت وجود دارد، پیچ اباتمنت می‌تواند این حرکات کششی و خمشی که موجب شکستگی می‌شود را دریافت نماید. روکش دندان عمدتا از جای خود بیرون می‌آید و انتهای پیچ در داخل فیکسچر ایمپلنت دندان باقی می‌ماند، در نتیجه لازم است که این پیچ با پیچ جدید جایگزین شود و در نهایت تاج دندان به صورتی که از شکستن مجدد جلوگیری شود قرار داده می‌شود.
روش‌های مختلفی وجود دارد که به جهت مدیریت پیچ اباتمنت شکسته کاربرد دارد، مانند حذف ایمپلنت و درمان مجدد، بازسازی پیچ و سایر روشها. برخی از شرکت‌های ایمپلنت (نه همه) کیت‌هایی را برای رفع شکستگی ارائه می‌دهند، اما این کیت‌ها بسیارگران هستند و شکستگی را به طور مداوم برطرف نمی‌کنند.

مدیریت شکست پیچ اباتمنت در جراحی ایمپلنت :

کیس‌های کلینیکی:

یک مرد 66 ساله دارای ایمپلنت دندان که با تاج دندان پشتیبانی می‌شود (پرمولر اول راست بالا)، 5 سال بعد از جای گذاری ایمپلنت، به مرکز درمانی مراجعه کرد و مشاهده شد که پیچ اباتمنت شکسته است. روکش، اباتمنت و قطعه پیچ شونده کرونال همه در یک بخش قرار داشتند، عکس رادیوگرافی، یک ایمپلنت با همبستگی بالا را نشان می‌داد، اما از نظر بالینی مقدار اندکی تحلیل استخوان مشاهده شد.

قطعه پیچ شونده از داخل فیکسچر (پایه اباتمنت) برداشته شد. ابتدا ابزار دستی مقداری چرخانده می‌شود تا پیچ به عقب برگردد و سپس با ابزار مخصوص، قطعه شکسته شده کامل از روی پایه اباتمنت برداشته شد.

سوراخ پیچ بوسیله هیپوکلریت سدیم رقیق شده به منظور حذف آلودگی پرشد، تاج دندان همراه با اباتمنت به صورت یکجا در داخل کوره با 1000 درجه دما و به مدت 20 دقیقه قرار داده شد. بعد از این مدت از آن خارج شد و پس از سرد شدن تاج از اباتمنت جدا شد.

پس از آن اباتمنت و تاج دندان پولیش داده شد، اباتمنت با یک پیچ جدید بر روی پایه ایمپلنت قرار داده شد و سپس تاج دندان بر روی آن چسبانده شد، بیمار تا یک سال بدون اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد از آن بهره برد.

نتایج:

یک پیچ شکسته در داخل اباتمنت یک اتفاق ناخوشایند است، اما پیچ که در درون پایه ایمپلنت باقی مانده توسط سرعت پیچ با گشتاور معکوس کمی از سفتی در آمده و وقتی کمی به آرامی به سمت عقب بپیچیم به راحتی خارج می‌شود و تاج و اباتمنت چسبانده شده را از طریق گرم کردن می توان از هم جدا کرد و جهت جلوگیری از تکرار دوباره شکستن پیچ، از پیچ مجدد یک اباتمنت استفاده می‌شود.

سپس اباتمنت و روکش بر روی فیکسچر قرار داده می‌شوند، فیکسچرها و اوردنچرها را به همین راحتی می‌توان در صورت بروز مشکل با این راه حل برطرف کرد.

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید