در این قسمت از دوره دستیاری دندانپزشکی با نحوه انتقال اطلاعات بیمار به پرونده در چارت و قسمت های مختلف کوادرانت، مکزیلاری و مندیبولار ، توسط دستیار دندانپزشک آشنا خواهیم شد.

انتقال شرایط بیمار به چارت

برای انتقال اطلاعات بیمار، ما به عنوان دستیار دندانپزشک یک نمودار روی صورت و دهان بیمار فرض می کنیم. این نمودار به صورت یک دایره از بینی تا چانه خواهد بود، که داخل دهان بیمار را به 4 قسمت تقسیم می کند.

مکزیلاری و مندیبولار
قسمت های چارت

در حین انتقال این دیتاها باید به نشانه های شماره ها دقت کرد.

همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهد هست نقاط یک، دو، سه و چهار در کوادرانت های خود در نمودار فرضی ما قرار دارند. به عنوان مثال در کوادرانت یک دندان اول در سمت راست شماره 11، دندان دوم شماره 12 و به همین صورت تا دندان هشت. در کوادرانت دوم در چپ دندان شماره یک دو و تا دندان شماره هشت که در راست قرار دارد. شماره گذاری در قسمت های دیگر هم به همین صورت است.

برای مشخص کردن پوسیدگی ها، شکستگی ها و یا مسائل دیگر از علائم مخصوص به خودشان استفاده می کنیم. برای این کار اطلاعات فک بالا را مکزیلاری (maxillary) و اطلاعات فک پایین را مندیبولار (mandibolar) می گوییم.

معنی رنگ ها در چارت

در قسمت های مختلف چارت از رنگ های مختلف استفاده می شود که هر کدام یک معنی دارد. رنگ های آبی و مشکی در این چارت به معنی در حال درمان بودن بیمار مربوطه است. یعنی بیمار درمان را شروع کرده است. ممکن است درمان به اتمام رسیده باشد، ممکن هم هست در حین درمان باشد.

نشانه های قرمز به این معنی است که بیمار در آن نقاط نیاز به درمان دارد. درمانی که هنوز شروع نشده است.

آشنایی با دیتا های چارت

در قسمت مکزیلاری که در فک بالا هست وقسمت مندیبولار که در فک پایین هست، قسمتی وجود دارد به اسم آنتریور (anterior) که دندان های یک تا چهار اول هر چهار قسمت از فک هستند. یعنی هشت دندان جلو فک بالا و هشت دندان جلو فک پایین آنتریور نام دارد.

دستیار دندانپزشک
آنتریور مکزیلاری و آنتریور مندیبولار در چارت دندانپزشکی

و دندان های پنج تا هشت هر چهار قسمت فک به دندان های پستریور (posterior) معروفند. همچنین ناحیه چپ کاغذ دندان های راست (right) بیمار می شود و ناحیه راست کاغذ دندان های چپ (left) بیمار.

چارت دندانپزشکی
پستریور در کوادرانت های چارت دندانپزشکی

به عنوان مثال دندان 44 می شود دندان شماره چهار در کوادرانت چهار. یا دندان شماره 23 می شود دندان شمار سه در کوادرانت دو.

نشانه ها در چارت

دستیار دنداپزشک باید برای انتقال اطلاعات بیمار به پرونده نشانه ها را به درستی بشناسد.

علامت زدن به صورتی که قسمتی از دندان در چارت رنگ می شود یعنی نیاز به درمان ریشه، ترمیم و یا احتمال روکش شدن دارد.

اگر دور دندان خط (دایره) کشیده شود به این معنی است که دندان نیاز به یک محافظ دوم مثل روکش دارد.

پر کردن دایره کوچک یا نقطه پر رنگ در دندان یعنی دندان نیاز به ترمیم دارد.

اگر داخل دندان در چارت به کل هاشور کشیده شد، یعنی دندان مورد نظر باید کشیده شود.

اگر روی دندان ضربدر کشیده شده بود یعنی دندان قبلا کشیده شده است.

بررسی پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان به صورت کلاس بندی و طبقه بندی شده است که در مقاله بعدی دوره دستیاری دندانپزشکی به صورت کامل به آن می پردازیم. به طور کلی کلینیک دندانپزشکی های مختلف بر اساس عمق پوسیدگی طبقه بندی های قیمتی انجام می دهند.

پوسیدگی هایی که مراحل ترمیم روی آن انجام می شود و بیمار هیچ گونه دردی احساس نمی کند، پوسدگی سطح یک است که عمق کمی دارد. اگر بیمار کمی احساس درد کند یعنی پوسیدگی در سطح دو قرار دارد و عمق بیشتری دارد. پوسیدگی هایی هستند که عمق بیشتری دارند و به ریشه دندان بیمار نزدیک هستند ولی درگیری ریشه ندارند و باید قبل از شروع ترمیم بی حسی تزریق شود این پوسیدگی ها سطح سه هستند.

این اطلاعات در حین درمان توسط دندانپزشک بررسی می شود و به شما به عنوان دستیار دندانپزشک برای انتقال اطلاعات بیمار به پرونده داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید