هرساله سمپوزیوم‌های زیادی در رابطه با دندان‌پزشکی و سایر علوم در سرتاسر جهان برگزار می‌شوند. تیم کلینیک مدرن سعی دارد در راستای گسترش صنعت دندانپزشکی و جذب سرمایه‌گذاران جلسات سمپوزیوم دندانپزشکی را در کشور آذربایجان برگزار کند.

سمپوزیوم دندانپزشکی باکو

جلسات توجیهی سمپوزیوم دندانپزشکی باکو توسط کلینیک مدرن با هدف اشتراک و توسعه‌ی صنعت دندانپزشکی و صادر کردن آن به سایر کشورها برگزار می‌شوند. این جلسات با موضوع ایمپلنت، بازسازی و زیبایی در کشور جمهوری آذربایجان تشکیل می‌شوند. به همین منظور، کلینیک دندانپزشکی مدرن جهت دعوت از دندان‌پزشکان و سرمایه‌گذاران و معرفی سمپوزیوم دندانپزشکی باکو جلسه‌ های توجیهی خود را در آخرین روز هر هفته برگزار می‌کند. در این جلسات توجیهی پزشکان از اهداف برگزاری کنگره علمی ایمپلنت مطلع می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید