ترمیم دندان در سه سطح انجام می شود. که به شدت و وسعت پوسیدگی و خرابی دندان بستگی دارد. هرچقدر پوسیدگی و وسعت خرابی دندان بیشتر باشد، سطح آن توسط دندانپزشک بالا تر می رود.

انواع سطح های ترمیم دندان

ترمیم سطح 1

این درمان که به آن ترمیم یک سطحی هم می گویند برای کمترین میزان پوسیدگی و خرابی است که دندان دارد. که در این صورت ممکن است نیاز به مواد خاصی نداشته باشد و درمان آن سهولت بیشتری نسبت به سطوح دیگر ترمیم دارد.

پوسیدگی دندان
ترمیم سطح 1

ترمیم سطح 2

این درمان برای زمانی است که شدت و وسعت پوسیدگی و خرابی دندان بیشتر است و به سمت دیواره های دندان کشیده شده و حداقل یکی از دیوار های دندان هم پوسیده است. که ممکن است دندانپزشک مجبور شود دیواره دندانتان را از بین ببرد تا پوسیدگی به نقاط دیگر سرایت نکند. در این صورت ممکن است تب بندی شود. زمانی که پوسیدگی زیاد باشد باید قسمت بیشتری از دندان تراشیده شود و ممکن است کار به جایی برسد که نیاز باشد از عصب دندان شما محافظت شود. که در این صورت با موادی خاص روی عصب پوشانده می شود تا بعد از ترمیم بیمار دچار حساسیت نشود و ترمیم دوام بیشتری داشته باشد. به این کار تب بندی می گویند.

ترمیم دندان
ترمیم سطح 2
تب بندی دندان
تب بندی دندان

ترمیم دندان سطح 3

زمانی که پوسیدگی از هر دو حالت بالا بیشتر است و علاوه بر این که یک دیواره دندان به کل پوسیده است، دیواره های دیگر هم خراب شده اند. که در این صورت بیشتر دندان تراش می خورد و دیواره ها توسط دندانپزشک از بین می رود و با مواد ترمیم بازسازی می شود. در کنار این کار ممکن است از مواد ترمیمی دیگر و تب بندی هم استفاده شود.

نزدیک شدن پوسیدگی دندان به عصب
نزدیک شدن پوسیدگی دندان به عصب
ترمیم سطح 3
ترمیم سطح 3

در همه این موارد که گفته شد برای مواقعی است که فقط تاج دندان پوسیده است و فقط نیاز به مواد ترمیمی دارد ولی زمانی که شدت پوسیدگی بیشتر باشد و باید درمان ریشه انجام شود، نوع درمان تغییر می کند و پیچیدگی بیشتری در درمان ایجاد می شود.

این پست دارای 2 نظر است

دیدگاهتان را بنویسید