برچسب: جلوگیری از پوسیدگی دندان

جلوگیری از پوسیدگی دندان

تازه های دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی

جلوگیری از پوسیدگی دندان

ارسال شده توسط dentalcenter

پوسیدگی دندان جز آسیب های دائمی به بافت مینا و عاج دندان به حساب می آید و می تواند باعث شکل گیری روزنه و حفره های کوچک و آسیب رسیدن به بافت پالپ یا مغز دندان شده و درنهایت مجبور به کشیدن دندان شویم.برای جلوگیری از پوسیدگی دندان چند راهکار وجود دارد که آنها را برای شما توضیح خواهم داد.

بیشتر بخوانید