دكتر غلامرضا غزنوی متخصص پروتزهای دندانی
دکتر غزنوی و باباک مسلمی

دكتر غلامرضا غزنوی متخصص پروتزهای دندانی

دكتر غلامرضا غزنوی متخصص پروتزهای دندانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فلوشيپ ايمپلنت و پروتزهای دنداني از دانشگاه فلوريدا است. سابقه‌ی کاری دكتر غلامرضا غزنوی دكتر غلامرضا غزنوی به…

ادامه خواندن دكتر غلامرضا غزنوی متخصص پروتزهای دندانی