ترمیم دندان یکی از مواردی است که در راستای بازسازی دندان در حوزه دندانپزشکی انجام می شود.  ترمیم دندان به دلیل مواردی هم چون بهبود یافتن کارکرد دندان ها ، انسجام و زیباتر شدن ظاهر دندان ها، رفع پوسیدگی دندان با استفاده از کامپوزیت ، روکش دندان و یا روش های دیگر صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز ترمیم دندان برای بازسازی پوسیدگی دندان ‌های صدمه دیده یا از جا کنده شده، انجام می شود.