سینوس لیفت جراحی است که روی استخوان صورت انجام می شود، که برای آماده سازی نواحی بی دندانی قبل یا همزمان با کاشت ایمپلنت دندان انجام می شود.