پروتز و روکش دندان یا به عبارت دیگر پروتز دندان ثابت، یک کلاهک فلزی، سرامیکی یا ترکیبی از هر دوی آن ها می باشد که روی دندان آسیب دیده گذاشته می شود. در واقع این روکش وظیفه محافظت از دندان در برابر شکستن و بازگرداندن عملکرد و زیبایی دندان را بر عهده دارد.