ساعات کاری

ساعات کاری

ارسال شده توسط dentalcenter

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”yes” back_image=”608″ back_color=”#0cb8b6″ back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveleft” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”درباره ما” headline=”ساعات کاری” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”btTopVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveright” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” opacity=””][bt_header superheadline=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” headline=”” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”یادآوری موارد زیر” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”right” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_service icon=”s7_e66b” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”زمان ملاقات را چک کنید” dash=”” text=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e6ae” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”موجود بودن زمان” dash=”” text=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”right” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_service icon=”s7_e660″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”مدیریت زمان و تاریخ ملاقات” dash=”” text=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e6c6″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”پایان چکاپ” dash=”” text=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”btTopVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”btTextIndent” highlight=”btHighlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”ساعات کاری” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][bt_text]

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_working_hours wh_content=”شنبه;8:00 صبح – 2:30 عصر;رزرو,contact-us
یکشنبه;8:00 صبح – 7:00 عصر;رزرو,contact-us
دوشنبه;8:00 صبح – 7:00 عصر;رزرو,contact-us
سه شنبه;8:00 صبح – 7:00 عصر;رزرو,contact-us
چهارشنبه;8:00 صبح – 7:00 عصر;رزرو,contact-us
پنجشنبه;بسته;
جمعه;بسته;” el_class=”” el_style=””][/bt_working_hours][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”رزرو وقت ملاقات” icon=”no_icon” url=”/Medicare/about-us/doctors-profile/” target=”no_target” style=”Filled” icon_position=”Right” color=”Accent” size=”Small” width=”Normal” el_class=”” el_style=”margin-bottom: -28px”][/bt_button][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”#0cb8b6″ back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row el_class=”” el_style=””][bt_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein animate-moveright” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”رزرو وقت ملاقات” headline=”ملاقات با متخصصین” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][bt_text]

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein animate-moveleft” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”#029d9b” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” opacity=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”انتخاب متخصص” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btNormalDash”][/bt_header][bt_text]

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_dropdown title=”انتخاب یک دکتر” dd_content=”سوزی وولف;doctors-profile
آنشلی ویلسون;doctors-profile
گابریل;doctors-profile
جیرو;doctors-profile
آلینا;doctors-profile
جیمز;doctors-profile
ایلیا;doctors-profile
هلن;doctors-profile” el_class=”” el_style=””][/bt_dropdown][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”wide” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_gmaps latitude=”40.751784″ longitude=”-73.938911″ zoom=”14″ icon=”362″ height=”500px” primary_color=”” secondary_color=”” water_color=”” custom_style=”W3siZmVhdHVyZVR5cGUiOiJsYW5kc2NhcGUiLCJzdHlsZXJzIjpbeyJodWUiOiIjRkZCQjAwIn0seyJzYXR1cmF0aW9uIjo0My40MDAwMDAwMDAwMDAwMDZ9LHsibGlnaHRuZXNzIjozNy41OTk5OTk5OTk5OTk5OTR9LHsiZ2FtbWEiOjF9XX0seyJmZWF0dXJlVHlwZSI6InJvYWQuaGlnaHdheSIsInN0eWxlcnMiOlt7Imh1ZSI6IiNGRkMyMDAifSx7InNhdHVyYXRpb24iOi02MS44fSx7ImxpZ2h0bmVzcyI6NDUuNTk5OTk5OTk5OTk5OTk0fSx7ImdhbW1hIjoxfV19LHsiZmVhdHVyZVR5cGUiOiJyb2FkLmFydGVyaWFsIiwic3R5bGVycyI6W3siaHVlIjoiI0ZGMDMwMCJ9LHsic2F0dXJhdGlvbiI6LTEwMH0seyJsaWdodG5lc3MiOjUxLjE5OTk5OTk5OTk5OTk5fSx7ImdhbW1hIjoxfV19LHsiZmVhdHVyZVR5cGUiOiJyb2FkLmxvY2FsIiwic3R5bGVycyI6W3siaHVlIjoiI0ZGMDMwMCJ9LHsic2F0dXJhdGlvbiI6LTEwMH0seyJsaWdodG5lc3MiOjUyfSx7ImdhbW1hIjoxfV19LHsiZmVhdHVyZVR5cGUiOiJ3YXRlciIsInN0eWxlcnMiOlt7Imh1ZSI6IiMwMDc4RkYifSx7InNhdHVyYXRpb24iOi0xMy4yMDAwMDAwMDAwMDAwMDN9LHsibGlnaHRuZXNzIjoyLjQwMDAwMDAwMDAwMDAwNTd9LHsiZ2FtbWEiOjF9XX0seyJmZWF0dXJlVHlwZSI6InBvaSIsInN0eWxlcnMiOlt7Imh1ZSI6IiMwMEZGNkEifSx7InNhdHVyYXRpb24iOi0xLjA5ODkwMTA5ODkwMTEyMzR9LHsibGlnaHRuZXNzIjoxMS4yMDAwMDAwMDAwMDAwMTd9LHsiZ2FtbWEiOjF9XX1d” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e638″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoDefaultColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”آدرس” dash=”” text=”خیابان 27م
نیویورک” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e63a” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoDefaultColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”ایمیل” dash=”” text=”office@medicare.com” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e670″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoDefaultColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”تلفن” dash=”” text=”0-844-266-2447
0-800-777-2331″ el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e66b” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoDefaultColor” icon_size=”btIcoMediumSize” url=”” headline=”ساعات کار” dash=”” text=”شنبه تا پنجشنبه, 08:00 – 19:00
آخر هفته تعطیل” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_gmaps][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

  • دسامبر 2, 2015