دکتر برزویی از اهداف سمپوزیوم در رادیو سلامت میگوید

ویدئوی گفت و گو رئیس شورای سیاست گذاری سمپوزیوم باکو خانم دکتر برزویی حول محور اهداف برگزاری این کنگره علمی با رادیو سلامت. در طی این گفت و گو دکتر برزویی از زمان و اهداف برگزاری سمپوزیوم یک روزه باکو که در تاریخ 29 آذر در شهرباکو، کشور آذربایجان برگزار خواهد شد سخن می گوید. به گفته خانم دکتر برزویی در این کنگره علمی از اساتید برجسته علوم دندانپزشکی دعوت به عمل آمده است تا مقالات علمی خود را که در سطح بین المللی عرضه نموده اند با سایر پزشکان و افراد این کنگره به اشتراک بگذارند. این کنگره علمی محوریت آموزشی داشته و اطلاعات نوین علمی در زمینه ایمپلنت وبازسازی استخوان در راس مسایل مطرح شده در این سمپوزیوم قرار خواهد گرفت.


تهیه شده در گروه کلینیک دندانپزشکی مدرن

دیدگاهتان را بنویسید