این ویدئو توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم است دبیر علمی برای اولین بار در اولین سمپوزیوم دندانپزشکی باکو با حضور اساتید پروتز، پریو، بخش جراحی فک و صورت در این سمپوزیوم حضور دارند و دکتر مقدس لحظاتی درباره سمپوزیوم باکو توضیحاتی را ارائه داد.

توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم

سمپوزیوم بین‌المللی یک‌روزه باکو در 29 آذر 1397 در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار خواهد شد، در این سمپوزیوم اساتید بنامی از بخش پریو، بخش پروتز، جراحی، بخش زیبایی و.. حضور خواهند داشت و آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد، هدف از برگزاری سمپوزیوم این است که درخواست‌ها در آذربایجان چه ازلحاظ آموزشی چه ازلحاظ درمان در حوزه دندانپزشکی بسیار زیاد است، کلینیک مدرن این در خواست ها را به‌خوبی شناخته و از آن جا که ارتباطات بسیار بالایی با کشور آذربایجان برقرار کرده است تیم تخصص خود را به نمایندگی از خود و با یک برنامه آموزشی بسیار قوی به‌ صورت سمپوزیوم به نمایش بگذارد، این اقدام مقدمه ایست تا خدمات درمانی تخصصی توسط تیم خبره کلینیک دندانپزشکی مدرن در کشور جمهوری آذربایجان انجام گیرد و به‌بیان‌دیگر صادرات علم دندانپزشکی از ایران به آن کشور قابل انجام باشد.

دکتر مقدس در حال امضای گواهی نامه-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر مقدس در حال امضای گواهی نامه-کلینیک دندان پزشکی مدرن

به دلیل این‌ که سطح درمانی و علمی سمپوزیوم به‌اندازه کافی پیشرفت نکرده است و دارای سطح پایینی می‌باشد، درنتیجه استقبال زیادی برای گسترش آموزش و درمان دندانپزشکی مشاهده می‌شود و تمایل بسیاری برای همکاری از طرف این کشور نشان داده‌شده است. به دلیل اینکه اکثر دندان‌پزشکان در کشور ایران دارای مرتبه و درجه‌ی بالایی ازلحاظ علم و تبحر در دندانپزشکی هستند، درنتیجه می‌توانند خدمات دندانپزشکی را نیز با درجه‌ی بالایی به ارکان و قشر پیشرفته در کشور آذربایجان ارائه کنند. در این سمپوزیوم پزشکان و اساتید برجسته‌ای چون دکتر قراچه ای، دکتر فهیما، دکتر امید مقدس، و دکتر اجلالی حضور خواهند داشت و سخنرانی خواهند کرد همچنین بروزترین یافته‌های علمی در حوزه‌ی تخصصی خود را در اختیار عموم شرکت‌کنندگان قرار خواهند داد.

دکتر امید مقدس-گلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر امید مقدس-گلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر مقدس پریودنتیست-کلینیک دندان پزشکی مدرن
دکتر مقدس پریودنتیست-کلینیک دندان پزشکی مدرن
توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم-کلینیک دندان پزشکی مدرن
توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم-کلینیک دندان پزشکی مدرن
توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم-کلینیک دندان پزشکی مدرن
توضیحات دکتر مقدس درباره سمپوزیوم-کلینیک دندان پزشکی مدرن

دیدگاهتان را بنویسید