طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار بر آن

کلینیک دندانپزشکی مدرن زیبایی دندان طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار بر آن
طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار

زیبایی دندان

طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار بر آن

ارسال شده توسط dentalcenter

دبسیار اتفاق افتاده که آن چه از لابراتوار می رسد ، انتظارات دندانپزشک و یا بیمار را برآورده نمی کند.اختلاف در طول، موقعیت، نسبت ها در اندازه و هم چنین رنگ دندان،ممکن است باعث ناامیدی شود، این تاثیر منفی را می توان با برقراری ارتباط کافی و تبادل اطلاعات مفید میان دندانپزشک و تکنسین لابراتوار و بیمار حذف نمود.در ادامه به بررسی طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار بر آن میپردازیم.

زیباسازی لبخند و عناصر تاثیر گذار لابراتوار

در دندانپزشکی زیبایی تراش دندان، یکی از اساسی ترین اصولی است که باید بدان پرداخت.تمامی ملاحظات تشخیصی باید توسط بیمار کاملا بررسی و درک شود و هرگونه تغییر ضروری در شکل، اندازه و رنگ دندان باید از جانب وی پذیرفته شود.

کست  های مطالعه:

یکی از گزینه های مورد مطالعه در طراحی لبخند وتاثیر لابراتوار بررسی کست ها میباشد. کست های مطالعه برای زیباسازی لبخند یا لمینیت و یا سایر درمان های زیبایی در دندانپزشکی، به عنوان مرجع در لابراتوار برای ترمیم های موقت، پروتز دائم، حفظ حالت اصلی لبخند بیمار، بهبود رنگ دندان بیمار و یا ایجاد طراحی لبخند جدید برای مراجعه کننده می باشد.بعد از بررسی دقیق مشکلات موجود و مشورت با بیمار مدل های مطالعه در به تصویر کشیدن آن چه باید تغییر کند و یا می تواند بدون تغییر باقی بماند کمک کننده هستند.استفاده موثر از کست های مطالعه و بررسی مجدد آن ها می توانددر کسب اطمینان از بدست آمدن پلان اکلوزال مطلوب، حتی با وجود ناهنجاری در موقعیت دندان کمک نماید.

کست تشخیصی در زیباسازی لبخند:

بعد از استفاده از کمک هایی چون ماکاپ های کامپوزیتی و مشخص ساختن ظاهر زیبای مورد نظر دندانپزشک، حال می توان از کست های تشخیصی که به درستی مانت شده اند استفاده کرد. گام اول تهیه یک قالب آلژیناتی می باشد.می توان تغییرات مورد نظر را با کارفر کردن موم سفید روی کست تشخیصی ایجاد نمود. موم بیس پلیت صورتی ،برای شبیه سازی تغییرات قابل پیش بینی بافت نرم، به کار برده می شود.همچنین وکس آپ بافت های سخت و نرم نیز به عنوان راهنمای طرح درمان دندانپزشک و پریودنتیست در نهایت طراحی لبخند هالیوودی کاربرد دارد.

کست مطالعه-کلینیک دندان پزشکی مدرن
کست مطالعه-کلینیک دندان پزشکی مدرن

نقاط مرجع:

نقاط مرجع بالقوه در درمان های زیباسازی و طراحی لبخند بسیار مهم بوده و در روند درمان به دندانپزشک احساس امنیت و شانس بیشتر در رسیدن به موفقیت را می بخشد.به علاوه در برقراری ارتباط میان بیماران و تکنسین لابراتوار نیز بسیار مفید هستند. در این مورد تکنسین لابراتوار از طریق توضیحات کتبی دندانپزشک اطلاعات را دریافت کرده و در رابطه با مواردی که قادر به تشخیص آن نیست ،مانند طول دندان ها در ارتباط با لب بالا از وی کمک میگیرد. دندانپزشک هم همچنین می تواند انتظارات بیمار را در قیاس با نظرات شخصی خود را دربهبود طراحی لبخند  یادداشت نماید. برعکس، مطالعات شفاهی برای تکنسین مفید نبوده و شانس ترمیم موفق  یا نتیجه مطلوب در طراحی لبخند را تضعیف می کند.

انتقال ماکاپ ها:

بهترین راه انتقال اطلاعات به لابراتوار  تهیه یک قالب آلژیناتی یا سیلیکونی از ماکاپ کامپوزیتی است، که بسیار ساده و گویا می باشد.این کار روش ایده آل انتقال موقعیت لبه ی اینسایزال و شیب آن به لابراتوار است. بقیه مراحل ساخت به این عامل بستگی دارد.تصویری که از ماکاپ کامپوزیتی طرح لبخند هالیوودی جدید تهیه و مورد تایید بیمار است همراه با قالب ایندکس سیلیکونی که تغییرات را به صورت سه بعدی نشان می دهد باید برای عمل وکس آپ  به لابراتوار ارسال گردد.

عکس:

از دیگر گزینه هایی که در زمینه طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار باید به آن توجه نمود عکس ها میباشند .محصور کردن جسمی که به دقت مورد مطالعه است، بدون در نظر گرفتن اجسام اطراف آن، غیر ممکن است. برای عملکرد موفق در زمینه ساخت دندان وسایل عکس برداری اهمیت حیاتی دارند و اغلب عکس های پیش از درمان ، می توانند برای بیماران ایجاد انگیزه کنند.تکنسین های لابراتوار که تماسی با بیماران ندارند از عکس های کل صورت در زوایای مختلف و نیز عکس های داخل دهانی بهره می برند. حال که تکنسین اطلاعات کامل تری به خصوص در مورد اصول زیبایی در اختیار دارد، میتواند تطابق عملکردی این ماکاپ  هارا روی آرتیکولار بررسی نماید. به عنوان مثال هم پوشانی موجود در کست مطالعه ی اصلی و یا کست ترمیم موقت مشخص کننده ی هم پوشانی در لابراتوار است. کست های پر کاربرد عبارتند از: کست مرجع، کست مقابل و کست اصلی.کست اصلی از شکل اصلی دندان تهیه شده و به عنوان مرجع عمل می کند و اطلاعات دقیق و مفیدی درباره ی ترمیم نهایی برای دندانپزشک فراهم می کند.مدل مرجع که همان کست تهیه شده از ماکاپ است، به عنوان مرجع طراحی لبخند هالیوودی و زیباسازی لبخند عمل میکند ؛این در حالی است که کست مقابل برای ارزیابی روابط عملکردی ترمیم های آینده در مقابل فک مخالف به کار می رود.

ایندکس سیلیکونی:

برای وکس آپ ونیر از ایندکس سیلیکونی ماکاپ کامپوزیتی استفاده می شود. محدوده ی لبه ی اینسایزال در کست، ثبت شده و امکان طراحی زیبایی را در حین حفظ ضخامت کافی برای پرسلن،می دهد. زیبایی مناسب،وابسته به بررسی کست مرجع ،همراه با کست مقابل است.ابعاد لازم برای وکس آپ را به صورت دقیق می توان با ایندکس های سیلیکونی که پشتوانه ی پرسلن هستند و برای ضخامت ونیر ضروری می باشند، مشخص نمودو در نهایت مطلوبترین طرح درمان را جهت زیبا سازی لبخند ارائه نمود.

وکساپ-گلینیک دندان پزشکی مدرن
وکساپ-گلینیک دندان پزشکی مدرن

تاثیر ارتباط تکنسین لابراتوار با پزشک وبیمار

در جمع بندی نهایی در مورد طراحی لبخند و تاثیر لابراتوار بر این پدیده میتوان گفت که به عنوان اولین قدم در زیباسازی لبخند هالیوودی و در هر درمانی که دارای تطابق دقیق باشد، برقراری ارتباط موثر میان بیمار، دندانپزشک و تکنسین لابراتوار ضروری است. توجه به جزئیات رنگ، ایجاد سایه و هماهنگی با دندانهای اطراف دارای بیش ترین اهمیت می باشند و این تنها با ارتباط موثر محقق می شود. بعد از اولین مرحله ارتباط با لابراتوار ، وکس آپ های مقدماتی، ایندکس های سیلیکونی و نمونه های شفاف که به اندازه تراش دندان در ارزیابی زیباسازی لبخند نقش دارند در اختیار دندانپزشک قرارمیگیرند.همچنین بایدحرکات پیش گرایی و طرفی فک توسط دندانپزشک و تکنسین لابراتوار جهت تشخیص کفایت فضا برای ترمیم کنترل شوند.این مسئله به ویژه هنگامی که افزایش طول دندان های ماگزیلا و مندیبل مد نظر است اهمیت دارد.دلیل 75 درصد از موارد ترمیم های ناموفق تداخلات اکلوزالی در حرکات طرفی و پیشگیرانه است. زمانی که تکنسین دندانپزشکی از تمام اطلاعات دقیق بهره مند می شود می تواند وکس آپ را شروع نماید. وکس آپ تشخیصی باید روی کست مانت شده انجام شود.در مرحله کست مرجع ،تکنسین الگوی مومی را که درواقع همانند سازی شده ی ترمیم مورد نظر است ،تهیه می نماید. طراحی و ساخت وکس آپ در زیباسازی لبخند اهمیت زیادی دارد زیرا تراش محافظه کارانه اساسا بر این معیار استوار است. ترمیم های موقت از روی نمونه هایی ساخته می شوند که از روی وکس آپ تهیه شده اند، حتی برخی تکنسین ها وکس آپ خود را از موم هایی با رنگ های متفاوت می سازند تا ظاهر نهایی plv را که خواهند ساخت تولید کند. پس تکنسین باید در طراحی وکس آپ دقت کند.بنابر این

برچسب

نوشته شده توسط dentalcenter

http://clinicmodern.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *