امروزه محبوبیت روش طراحی لبخند هالیوودی به دلیل ایجاد تغییرات ملموس در ظاهر افراد، در دندانپزشکی زیبایی معاصر در میان متخصصان این علم در حال افزایش است. در این میان لمینت ونیرهای پرسلن بیشترین کارایی را در ترمیم‌های زیبایی دارند.