علت عوارض کاشت ایمپلنت زیبایی دندان به یکی از دغدغه‌های امروزه بشر تبدیل‌ شده است و در هر سن و سالی ضرورت آن به‌وضوح دیده می شود، که کاشت ایمپلنت از یکی راه‌های دست‌یابی به آن است؛ اما همان‌طور که می‌دانید ایمپلنت دندان نیز همانند سایر جراحی ها با عوارضی همراه است از این رو  در این مقاله به شرح علت عوارض کاشت ایمپلنت پرداخته شده است.

دلایل موفقیت و یا شکست ایمپلنت دندان

بقای ایمپلنت در بیمارانی که به‌طور مناسب انتخاب‌شده باشند،بسیار بالا است، با این ‌حال ممکن است به دلایل مختلفی ایمپلنت‌ ها شکست بخورند و ممکن است خارج شوند. دانشمندان بیان می‌کنند که ممکن است ایمپلنت‌ها طول عمری به اندازه دندان طبیعی داشته باشند. عامل کلیدی که باعث موفقیت و بقای ایمپلنت می‌شود کیفیت لثه و مراقبت صحیح از ایمپلنت است.

علت عوارض کاشت ایمپلنت و انواع آن

عوارض ایمپلنت به دو دسته تقسیم می شود:

  • عوارض زود هنگام
  • عوارض دیر هنگام

عوارض زود هنگام:

از علت عوارض کاشت ایمپلنت می توان به عوارض زودهنگام آن اشاره کرد که معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ادغام استخوان ایمپلنت که در فاز بیولوژیکی ایجاد می‌شود، با شکست روبرو شود.ضعف در تکنیک‌های جراحی، ناتوانی در دستیابی به ثبات اولیه، قرارگیری غیرعمدی ایمپلنت در طی فاز ادغام ایمپلنت و استخوان، عفونت و شرایط سیستمیک مانند دیابت کنترل نشده، بعضی از عواملی است که می‌تواند باعث از بین رفتن ایمپلنت شود.

عوارض دیرهنگام:

شکست های دیرهنگام به دلیل یک یا هردو موارد زیر اتفاق می افتد:

شکست های بیولوژیکی:

ناشی از بیماری پری ایمپلنت که از پلاک ایجاد می‌شود، در صورت عدم درمان باعث تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت و درنتیجه لقی و شکست آن می‌شود.

شکست های مکانیکی:

از دیگر علت عوارض کاشت ایمپلنت شرایط بارگذاری نامطلوب آن به علت طراحی ضعیف، شکست پایه، شل بودن اباتمنت و یا شکستگی روکش می باشد، ولی شکستگی در ایمپلنت کمتراتفاق می‌افتد.
امکان پیش‌بینی، اندازه‌گیری و پیش‌گیری از شکست‌های اولیه بسیار مشکل است، این در حالی است که شکست‌های دیرهنگام ممکن است سریعاً شناسایی شده و با موفقیت درمان شوند و در همان مراحل اولیه پروسه، متوقف شوند.
بنابراین هر دندان‌پزشک که مسئولیت درمان و پروسه کاشت ایمپلنت را به عهده می‌گیرد، باید توانایی ارائه روش‌های مراقبت از ایمپلنت دندان و سلامت بافت نرم را نیز داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت با افزایش سالانه افراد متقاضی کاشت ایمپلنت و عدم اطلاعات کافی درباره مراقبت صحیح از ایمپلنت، میزان بیماری پری ایمپلنت افزایش خواهد یافت.تا حد ممکن بایدسعی شود با شناخت علت عوارض کاشت ایمپلنت میزان آن را کاهش بخشیده تا به مرور زمان شاهد افزایش سطح رضایت مندی بیمار شویم.

نشانه عوارض ایمپلنت-کلینیک دندان پزشکی مدرن
نشانه عوارض ایمپلنت-کلینیک دندان پزشکی مدرن

دیدگاهتان را بنویسید