یکی از اهداف بزرگ مدرن کسب رضایتمندی بیماران می باشد.

چگونه ما متوجه این رضایتمندی می شویم ؟ یکی از روش های کسب رضایتمندی مسئله فالوآپ می باشد ، برنامه ای بنام فالوآپ طراحی شده است که ما با بیمارهای قدیمی  یعنی بیمارانی که به آنها روکش داده شده در ارتباط هستیم ، پس عملا هیچ پرونده بایگانی شده ای در کلینیک مدرن نداریم و به صورت پی در پی پیگیر بیمارها هستیم ، یعنی پس از تحویل ایمپلنت ما برنامه ای را طراحی کرده ایم که اولین چکاپ دوره ای 3 ماه بعد از تحویل ، سپس 6 ماه بعد و در نهایت سالی یک بار ما با بیماران در ارتباط هستیم و ویزیت می شوند .

فالوآپ چه چیزهایی را به دنبال دارد؟

ما در درجه ی اول سلامت ایمپلنت ، روکش و لثه را بررسی می کنیم .

در مرحله ی بعد از تحویل روکش ممکن است یک سری مشکلات ایجاد شود که بیمار متوجه آن نشود ، یعنی بیمار باید از آن استفاده کند، جویدن را انجام دهد و اگر مشکلی بود می توان برای اصلاح مراجعه کرد ، جلسات فالوآپ به بیمار کمک میکند که اگر مشکلاتی بود نارضایتی خود را بیان کند تا ما بتوانیم آن ها را اصلاح کنیم .

فالوآپ
follow up | فالوآپ

در مرحله ی بعدی خیلی از بیماران اطلاعاتی در مورد مشکلات احتمالی روکش ندارند و آگاهی ندارند که باید اصلاح شود و فکر می کنند از خاصیت های طبیعی روکش میباشد مثل لق شدن پیچ ابوتمند یا انتخاب لثه و مشکلاتی از این دست . در همین جلسات فالوآپ و چکاپ های دوره ای میباشد که ما بیمار را ویزیت می کنیم و متوجه می شویم که بیمار در جریان مشکلات نبوده و می توانیم جلو شکست ایمپلنت را بگیریم .

بهترین خدمات رسانی یک مجموعه خدمت رسانی پس از فروش میباشد یعنی صرفا به این فکر نمی کنند که عرضه را به فروش برسانند ؛ آن درمان را انجام میدهند ، به فکر رضایتمندی بیماران و حل کردن مشکلات بیمار و راه های پیشرفت آن و درمان های مدرن تر هستند .

در این چکاپ های دوره ای شما به ما کمک می کنید که یک سری مشکلات را متوجه شویم ، مشکلاتی که شاید برای چندین بیمار متفاوت تکرار شده و ما با همکاران در یک گردهمایی در رابطه با آن مشکلات فکر می کنیم و راه حل هایی پیدا می کنیم که بتوانیم در آینده با درمان های مدرن تر در خدمت شما باشیم .

دیدگاهتان را بنویسید